(خریدار خریدار زانتیا 85 86 ترجیحاّ سفید یا نوک مدادی بی رنگ …

(خریدار خریدار زانتیا 85 86 ترجیحاّ سفید یا نوک مدادی بی رنگ و فنی سالم هستم.

مازندران، بابل

تا تاریخ یکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۲

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «یکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۲» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.