خریدار خاور608باری فلزی با کارت هوشمند تا مدل63

خریدار خاور608باری فلزی با کارت هوشمند تا مدل63

تهران، تهران

تا ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ريال

تا تاریخ دوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۲

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «دوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۲» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.