به چند نفر مدل رایگان جهت انجام کوپ های بلند و کوتاه ژورنالی …

به چند نفر مدل رایگان جهت انجام کوپ های بلند و کوتاه ژورنالی در سالن آرایشگاه نیازمندیم..

تهران، تهران

تا تاریخ یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۲

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۲» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.