نیازمند یک دستگاه وانت مزدا 2 کابین ، تک سوز ،کم کارکرد ،سالم …

نیازمند یک دستگاه وانت مزدا 2 کابین ، تک سوز ،کم کارکرد ،سالم وتمیز ترجیحا از88 به بعد جهت استفاده شخصی

تهران، تهران

تا تاریخ یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۲

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۲» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.