خرید امتیاز فاز9 پردیس با تمامی پرداختی به صورت اقساط .25 …

خرید امتیاز فاز9 پردیس با تمامی پرداختی به صورت اقساط .25 نقد باقی برج 92/2
خرید امتیاز فاز 5 پردیس 8 میلیون
خرید امتیاز فاز8 پردیس 7 میلیون

تهران، تهران

تا تاریخ دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۱

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

پاسخ‌های ارسال شده

امتیاز فاز 5 پردیس با 15 میلیون واریزی

فروش امتیاز مسکن مهر پردیس

mojtaba javid
شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۱

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۱» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.