نیاز به سرمایه گذاری در بخش صنعتی تا سقف دو میلیارد ریال

نیاز به سرمایه گذاری در بخش صنعتی تا سقف دو میلیارد ریال

البرز، کرج

تا تاریخ شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۲

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۲» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.