خریدار رونیز حداکثر تا 38 میلیون معاوضه با ریو86

خریدار رونیز حداکثر تا 38 میلیون معاوضه با ریو86

تهران، تهران

از ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال تا ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ريال

تا تاریخ سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۱

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۱» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.