تعدادی گوینده آماتور و حرفه ای جهت گویندگی مستندهای آموزشی

تعدادی گوینده آماتور و حرفه ای جهت گویندگی مستندهای آموزشی

تهران، تهران

تا تاریخ پنج شنبه ۷ شهریور ۱۳۹۲

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «پنج شنبه ۷ شهریور ۱۳۹۲» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.