به یک جوشکار ماهر و چند کارگر نیمه ماهر جهت کار روی داربست …

به یک جوشکار ماهر و چند کارگر نیمه ماهر جهت کار روی داربست نیازمندیم

تهران، تهران

تا تاریخ سه شنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۲

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «سه شنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۲» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.