در قلب بازار مبل ایران؛ ملک کلنگی زیربنا 245متر-حدود 200متر …

در قلب بازار مبل ایران؛ ملک کلنگی زیربنا 245متر-حدود 200متر توسعه تجاری؛ 21متر مغازه+13مترمغازه+160مترزیرزمین به ارتفاع3متر - سه بر- سه درب مجزا- آماده برای فروش(فوری)

تهران، تهران

تا تاریخ یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۲

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۲» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.