کارمند بیمه با سابقه کار و آشنا به صدور ثالث و بدنه خودرو …

کارمند بیمه با سابقه کار و آشنا به صدور ثالث و بدنه خودرو و سیتم مالی فناوران بیمه سامان
حقوق و مزایا+بیمه تامین اجتماعی از روز اول+امنیت کامل شغلی

تهران، تهران

تا تاریخ یکشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۲

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «یکشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۲» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.