بازار یاب بیمه جهت کلیه رشته ها بصورت تخصصی با سابقه کار …

بازار یاب بیمه جهت کلیه رشته ها بصورت تخصصی با سابقه کار مفید
حقوق ثابت + بیمه تامین اجتماعی از روز اول
و سایر مزایا با امنیت کامل شغلی

تهران، تهران

تا تاریخ یکشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۲

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «یکشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۲» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.