به يك ضامن كارمند رسمي دولتي همراه با گواهي كسر از حقوق …

به يك ضامن كارمند رسمي دولتي همراه با گواهي كسر از حقوق و فيش حقوقي براي وام 15 ميليون تومان از شركت خصوصي نيازمنديم.

تهران، تهران

تا تاریخ دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۲

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۲» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.