باغی مساحت2500متر دارای 4ساعت اب شیرین چشمه به مقدار 6دنگ …

باغی مساحت2500متر دارای 4ساعت اب شیرین چشمه به مقدار 6دنگ ابدارد ودارای درختهاییمیوه که عبارت اند از 200درخت چاقاله 200عدد درخت زردالو70عدد درخت گوچه سبز 30عدد انگوریاقوتی25عدد انگور بی دانه و دارای 3 قطعه زمین که متراژهرکدام به مساحت1700متر ئ200متر و 300متر زمین می باشد

اصفهان، سن‌سن

تا تاریخ سه شنبه ۸ مرداد ۱۳۹۲

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «سه شنبه ۸ مرداد ۱۳۹۲» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.