به کار کامپیوتری مسلطم دارای دیپلم کامپیوتر می باشم اگر …

به کار کامپیوتری مسلطم دارای دیپلم کامپیوتر می باشم اگر شغلی در این باب هست احتیاج دارم

تهران، تهران

از ۴,۵۰۰,۰۰۰ ريال تا ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال

تا تاریخ دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۱

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

پاسخ‌های ارسال شده

اگر به جوملا، ایمیل، مدیریت سایت و فروشگاه اینترنتی وارد هستید رزومه خود را به آدرس info@afifeh.com ارسال فرمایید.

منیره هراتیان
دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۱

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۱» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.