نسخه پیچ آقا با 8 ماه سابقه کار.آماده بکار جهت شیفت صبح.عضو …

نسخه پیچ آقا با 8 ماه سابقه کار.آماده بکار جهت شیفت صبح.عضو رازینوس(نو اندیشان اریا)

تهران، تهران

تا تاریخ پنج شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۲

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «پنج شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۲» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.