دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت سیستم های اطلاعاتی هستم.ترم …

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت سیستم های اطلاعاتی هستم.ترم آخر هستم و آماده به کار با حداقل حقوق ممکن.

تهران، تهران

تا تاریخ سه شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۲

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «سه شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۲» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.