نیاز یه دفتر اداری تا 50 متر حوالی سیمتری جی -شهرک توحید-شمشیری

نیاز یه دفتر اداری تا 50 متر حوالی سیمتری جی -شهرک توحید-شمشیری

تهران، تهران

تا تاریخ یکشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۲

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «یکشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۲» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.