نگهداری از کودک 11 ماهه در منزل در یک شیفت کاری از ساعت 7.5 …

نگهداری از کودک 11 ماهه در منزل در یک شیفت کاری از ساعت 7.5 صبح تا ساعت 16 با 5 روز کار در هفته از شنبه تا چهار شنبه و بدون تعطیلات رسمی در مرکز تهران با ضامن معتبر .

تهران، تهران

تا تاریخ چهارشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۲

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «چهارشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۲» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.