نیاز به سرمایه گذار در بخش ساخت ساز با انتقال سند و ورود …

نیاز به سرمایه گذار در بخش ساخت ساز با انتقال سند و ورود به شرکت ساختمانی سهامی خاص

تهران، تهران

تا تاریخ چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۲

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۲» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.