خانم متاهل ساكن گيلاوند فارغ التحصيل دانشگاه دماوند متقاضي …

خانم متاهل ساكن گيلاوند فارغ التحصيل دانشگاه دماوند متقاضي كار مرتبط با رشته خود در رودهن دماوند بومهن كمرد و حومه هستم .

تهران، دماوند

تا تاریخ سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۲

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

پاسخ‌های ارسال شده

سلام رشته شما چیست!

نعمت اله رجایی
دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۲

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۲» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.