معاوضه یک پروتون جنتو باسمند lx89بسیار تمییزبا روکش های عالی …

معاوضه یک پروتون جنتو باسمند lx89بسیار تمییزبا روکش های عالی و cd playerوایموبلایزر سنسور هشدار موانع عقب بدون تصادف.رنگ سفید روغنی با دو سال تخفیف و کارت طلایی.وبا stepزیمنس.abs و رینک و...ترجیحا اذربایجان شرقی.تبریز.روش دو سه تومن هم میدم.یا سه ونیم.

تهران، تهران

تا تاریخ یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۱

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۱» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.