ندا نظری لیسانس گرافیک چند ماه است که کار تری دی و وی ری …

ندا نظری لیسانس گرافیک چند ماه است که کار تری دی و وی ری انجام میدم به دنبال کار هستم مایل هم هستم مدتی به عنوان کارآموز در شرکتی معتبر کار کنم

تهران، تهران

از ۵۰۰,۰۰۰ ريال تا ۷۰۰,۰۰۰ ريال

تا تاریخ پنج شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۲

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

پاسخ‌های ارسال شده

اگر تا كنون شغل مورد نظر خود را بدست نياورده ايد به اين آدرس golestanesaady@hotmail.com مشخصات كامل خود را ارسال نماييد.ممنونم

سعدي ملكي
جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۲

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «پنج شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۲» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.