خريدار بى ام دبليو سرى 320 يا 325 تا سال 2008بدون رنگ و فنى سالم …

خريدار بى ام دبليو سرى 320 يا 325 تا سال 2008بدون رنگ و فنى سالم بعد از بازديد شركت ميباشم

تهران، تهران

تا تاریخ پنج شنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۲

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «پنج شنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۲» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.