نیازمند بیست دستگاه وانت مسقف جهت کار داعم

نیازمند بیست دستگاه وانت مسقف جهت کار داعم

تهران، تهران

تا تاریخ سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.