خواستار پراید مدل 89 به بالا هستم تهران فنی سالم بدون رنگ دارای

خواستار پراید مدل 89 به بالا هستم
تهران
فنی سالم بدون رنگ
دارای بیمه

تهران، تهران

از ۹ ريال تا ۱۰ ريال

تا تاریخ چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۱

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۱» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.