گیت کنترل تردد پردازنده پارس https://goo.gl/9lEYm0

گیت کنترل تردد پردازنده پارس
https://goo.gl/9lEYm0

تهران، تهران

تا تاریخ جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۶

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۶» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.