به دو نفر بازاریاب خانم جهت تبلیغات سیستم های حفاظتی و امنیتی …

به دو نفر بازاریاب خانم جهت تبلیغات سیستم های حفاظتی و امنیتی خواستار می باشیم
حقوق 10%ازکل کار +حقوق ثابت +بیمه

تهران، ری

تا تاریخ شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۲

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۲» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.