خریدار یک دستگاه پراید فنی و بدنه سالم 84 یا 85 می باشم

خریدار یک دستگاه پراید فنی و بدنه سالم 84 یا 85 می باشم

تهران، تهران

تا ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال

تا تاریخ سه شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۱

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

پاسخ‌های ارسال شده

12/85 هشت میلیون بی رنگ بیمه یک ماه 09381026130

مهدي رضاپور
دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۱

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «سه شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۱» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.