منشی خانوم با فن بیان خوب جهت امور اداری و دفتری آشنا با …

منشی خانوم با فن بیان خوب جهت امور اداری و دفتری آشنا با نرم افزارهای مربوطه

تهران، تهران

تا تاریخ شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.