سالن کار.. ویتر خانم و آقا.. کمک آشپز.. آشپز.. دربان.. سرویس

سالن کار.. ویتر خانم و آقا.. کمک آشپز.. آشپز.. دربان.. سرویس کار

تهران، تهران

تا تاریخ یکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «یکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.