یک ضامن دولتی برای وام بانک ملی به مبلغ ۱۵ میلیون تومان

یک ضامن دولتی برای وام بانک ملی به مبلغ ۱۵ میلیون تومان

البرز، کرج

تا تاریخ یکشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۵

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «یکشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۵» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.