یا سلام دانشجوی کارشناسی دارای کارت پایان خدمت متقاضی نگهبانی …

یا سلام دانشجوی کارشناسی دارای کارت پایان خدمت متقاضی نگهبانی شیفت شب

تهران، قدس (قلعه حسنخان)

تا تاریخ شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۵

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۵» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.