سند مشاركتي براي وام بانكي

سند مشاركتي براي وام بانكي

تهران، تهران

از ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال تا ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال

تا تاریخ سه شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۵

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «سه شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۵» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.