کمک بهیار با مدرک معتبر هستم چندسال سابقه کار در بیمارستان …

کمک بهیار با مدرک معتبر هستم چندسال سابقه کار در بیمارستان و پرایودی و پرستاری از سالمند را دارم.درخواست پرایودی در منزل یا بیمارستان و دارم

تهران، تهران

تا تاریخ شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۵

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۵» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.