پسری هستم ۱۸ ساله اهل زنجان جویای کار در رستوران قبلا هم …

پسری هستم ۱۸ ساله اهل زنجان جویای کار در رستوران قبلا هم کارکردم دو نفریم

تهران، تهران

تا تاریخ یکشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۵

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «یکشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۵» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.