فارغ اتحصیل میریت جهانگردی با سابقه 4 ماه فروشندگی در زمینه …

فارغ اتحصیل میریت جهانگردی با سابقه 4 ماه فروشندگی در زمینه صنایع دستی امکان فعالیت از ساعت15/30تا 19/30
کارفرمایانی که در محدوده منطقه شش هستند اولویت دارند.

تهران، تهران

تا تاریخ جمعه ۱۵ بهمن ۱۳۹۵

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «جمعه ۱۵ بهمن ۱۳۹۵» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.