نیاز به یک ضامن داری جواز یا فقط فیش حقوقی برای ضمانت در …

نیاز به یک ضامن داری جواز یا فقط فیش حقوقی برای ضمانت در دادگاه نیاز دارم.خودم شاکی هستم رای هم بردم موضوع وارثی...چون رای غیابی صادر شد نیاز به ضامن دارم پرونده اجرای حکم بشه دومیلیون هم شیرینی میدم...شهر رشت

گیلان، رشت

تا تاریخ دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۵

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۵» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.