نیاز به سرمایه 40 تومن یکساله 30 درصد سالیانه ، دارای سند …

نیاز به سرمایه 40 تومن یکساله 30 درصد سالیانه ، دارای سند ضمانتی

فارس، نورآباد‌ممسنی

تا تاریخ دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۲

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۲» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.