راننده پایه یک، همراه کارت هوشمند و دفترچه ثبت ساعت. آماده …

راننده پایه یک، همراه کارت هوشمند و دفترچه ثبت ساعت. آماده به کار
به عنوان راننده دوم

تهران، تهران

تا تاریخ دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۵

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۵» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.