یک مغازه جهت کبابی در شمال غرب تهران براصلی خیابان با پیاده …

یک مغازه جهت کبابی در شمال غرب تهران براصلی خیابان با پیاده رو مناسب با پاخور مناسب خیابان فرعی نباشه اگر قبلا کبابی نبوده مهم نیست فقط صاحب ملک مشکلی نداشته باشه یکساله هم نباشه
مغازه ندارم نیازمند مغازه هستم
باسپاس

تهران، تهران

تا تاریخ چهارشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۵

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «چهارشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۵» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.