به تعدادی کارمند فروش فعال جهت ثبت سفارش مشتری آیتم پرفروش …

به تعدادی کارمند فروش فعال جهت ثبت سفارش مشتری آیتم پرفروش نیازمندیم ۲میلیون +ایابذهاب

تهران، تهران

تا تاریخ سه شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۵

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «سه شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۵» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.