استخدام همکار بهیار یا پرستار در درمانگاه شبانه روزی محدوده …

استخدام همکار بهیار یا پرستار در درمانگاه شبانه روزی محدوده شمیران

تهران، تهران

تا تاریخ چهارشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۵

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «چهارشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۵» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.

همچنین مشاهده کنید

استخدام بهیار خانم

استخدام بهیار خانم , جهت مطب طب سنتی , (حوالی م هفت تیر)

۸۸۷۰۱۷۵۲ـ۸۸۵۵۲۸۲۵


روزنامه همشهری

درمانگاه هاشمی نیازمند

درمانگاه هاشمی نیازمند , » بهیارخانم « , ترجیحا بازنشسته محدوده آزادی

۰۹۱۲۴۲۶۱۹۸۴ ـ ۶۶۰۰۱۰۵۲


روزنامه همشهری

ازعلاقمندان به کاردربیمارستان

ازعلاقمندان به کاردربیمارستان , به‎عنوان کمک بهیار پس ازکارورزی , رایگان دعوت به همکاری …

۸۸۹۰۲۴۰۵ ـ ۶۶۴۹۰۱۳۶


روزنامه همشهری

از علاقه مندان به کار در

از علاقه مندان به کار در , بیمارستان دعوت به همکاری می گردد , ( یک ماه آموزش رایگان )

۴۲۸۸۱۰۰۰


روزنامه همشهری

به یک پرستاروبهیار بامدرک

به یک پرستاروبهیار بامدرک , جهاددانشگاهی جهت مرکزmmt , شیفت بعدازظهردرشهریار

۰۹۱۲۳۴۷۶۹۱۸ - ۶۵۲۴۸۵۹۵


روزنامه همشهری

بهیار خانم با مدرک دیپلم

بهیار خانم با مدرک دیپلم , بهیاری جهت همکاری در شیفت , شب ، بخش اورژانس نیازمندیم

۴۴۲۸۸۸۰۵ - ۴۴۰۵۸۳۴۶


روزنامه همشهری

به یک بهیار باتجربه آقا

به یک بهیار باتجربه آقا , جهت درمانگاه شبانه روزی , نیازمندیم

۵۵۱۸۲۶۷۰


روزنامه همشهری

ازعلاقمندان به کاردربیمارستان

ازعلاقمندان به کاردربیمارستان , به‎عنوان کمک بهیار پس ازکارورزی , رایگان دعوت به همکاری …

۸۸۹۰۲۴۰۵ ـ ۶۶۴۹۰۱۳۶


روزنامه همشهری

استخدام بهیار یا ماما

استخدام بهیار یا ماما , جهت مطب ، با حقوق مکفی , منطقه رسالت

۰۹۳۰۹۱۸۳۰۷۰


روزنامه همشهری

از علاقه مندان به کار در

از علاقه مندان به کار در , بیمارستان دعوت به همکاری می گردد , ( یک ماه آموزش رایگان )

۴۲۸۸۱۰۰۰


روزنامه همشهری

بهیار یا پرستار

بهیار یا پرستار , ساعت کاری 10 الی 30 : 13 , غرب تهران - مهرآباد جنوبی

۰۹۳۵۸۲۷۲۹۰۹


روزنامه همشهری

پس از گذراندن دوره کارورزی

پس از گذراندن دوره کارورزی , رایگان به عنوان کمک بهیار , دربیمارستان مشغول شوید .

۸۶۷۰۴۵۶۱


روزنامه همشهری

بهیار یا پرستار خانم

بهیار یا پرستار خانم , با تجربه جهت مطب , در محدوده م شهدا نیازمندیم

۰۹۳۹۷۵۶۲۹۹۳و۳۳۵۶۹۶۳۹


روزنامه همشهری

بهیار یا کمک بهیار جهت

بهیار یا کمک بهیار جهت , آسایشگاهی واقع در شهریار

۰۹۱۲۲۸۸۷۲۱۷ ۶۵۶۳۹۶۷۵


روزنامه همشهری

ازعلاقمندان به کاردربیمارستان

ازعلاقمندان به کاردربیمارستان , به‎عنوان کمک بهیار پس ازکارورزی , رایگان دعوت به همکاری …

۸۸۹۰۲۴۰۵ ـ ۶۶۴۹۰۱۳۶


روزنامه همشهری

بهیار یا پرستار خانم

بهیار یا پرستار خانم , با تجربه جهت مطب , در محدوده م شهدا نیازمندیم

۰۹۳۹۷۵۶۲۹۹۳و۳۳۵۶۹۶۳۹


روزنامه همشهری

بهیار خانم با مدرک دیپلم

بهیار خانم با مدرک دیپلم , بهیاری جهت همکاری در شیفت , شب ، بخش اورژانس نیازمندیم

۴۴۲۸۸۸۰۵ - ۴۴۰۵۸۳۴۶


روزنامه همشهری

استخدام بهیار یا ماما

استخدام بهیار یا ماما , جهت مطب ، با حقوق مکفی , منطقه رسالت

۰۹۳۰۹۱۸۳۰۷۰


روزنامه همشهری

از علاقه مندان به کار در

از علاقه مندان به کار در , بیمارستان دعوت به همکاری می گردد , ( یک ماه آموزش رایگان )

۴۲۸۸۱۰۰۰


روزنامه همشهری

درمانگاه رازی مسعودیه

درمانگاه رازی مسعودیه , بهیار خانم با مدرک نیازمندیم.

۳۳۸۶۲۰۳۱ ۳۳۸۶۲۳۹۱


روزنامه همشهری

ازعلاقمندان به کاردربیمارستان

ازعلاقمندان به کاردربیمارستان , به‎عنوان کمک بهیار پس ازکارورزی , رایگان دعوت به همکاری …

۶۶۴۸۳۷۷۵ ـ ۶۶۴۹۰۱۳۶


روزنامه همشهری

بهیار یا پرستار

بهیار یا پرستار , ساعت کاری 10 الی 30 : 13 , غرب تهران - مهرآباد جنوبی

۰۹۳۵۸۲۷۲۹۰۹


روزنامه همشهری

بهیار - کمک بهیار

بهیار - کمک بهیار , شیفت صبح مرکز MMT , محدوده کمیل - نواب

۶۶۴۱۵۷۹۲


روزنامه همشهری

مراقب خانم

مراقب خانم , جهت آسایشگاه سالمندان , واقع در شهریار نیازمندیم

۸۸۸۳۶۸۵۹


روزنامه همشهری

خانم بهیار یا پرستار

خانم بهیار یا پرستار , جهت کار در مرکز ( MMT ) , شیفت صبح محدوده پیروزی

۳۳۱۹۹۰۷۳و۰۹۱۲۳۹۸۰۵۲۵


روزنامه همشهری

نیازمند پرسنل جهت مطب

نیازمند پرسنل جهت مطب , با دپیلم بهیاری , تماس 16 الی 20

۰۹۳۰۹۱۸۳۰۷۰ ـ ۷۷۱۳۵۳۶۸


روزنامه همشهری

به تعدادی نیروی بهیار

به تعدادی نیروی بهیار , و مراقب خانم نیازمندیم

۸۸۹۶۲۳۵۸ ۵۵۴۳۷۳۱۴ و ۵۵۴۳۷۳۱۳


روزنامه همشهری

بهیار خانم با مدرک

بهیار خانم با مدرک , و سابقه کار , سهروردی جنوبی

۷۷۵۳۶۹۳۸


روزنامه همشهری

مراقب خانم

مراقب خانم , جهت آسایشگاه سالمندان , واقع در هفت تیر نیازمندیم

۸۸۸۳۶۸۵۹


روزنامه همشهری

همکارپرستار و بهیار خانم

همکارپرستار و بهیار خانم , جهت مجتمع پزشکی حومه , شهریارنیازمندیم

۰۹۳۵۴۹۷۸۶۴۸


روزنامه همشهری

از علاقه مندان به کار در

از علاقه مندان به کار در , بیمارستان دعوت به همکاری می گردد , ( یک ماه آموزش رایگان )

۴۲۸۸۱۰۰۰


روزنامه همشهری

بهیار خانم با مدرک دیپلم

بهیار خانم با مدرک دیپلم , بهیاری جهت همکاری در شیفت , شب ، بخش اورژانس نیازمندیم

۴۴۲۸۸۸۰۵ - ۴۴۰۵۸۳۴۶


روزنامه همشهری

بهیار یا پرستار خانم

بهیار یا پرستار خانم , با تجربه جهت مطب , در محدوده م شهدا نیازمندیم

۰۹۳۹۷۵۶۲۹۹۳و۳۳۵۶۹۶۳۹


روزنامه همشهری

کمک بهیار و مراقب خانم

کمک بهیار و مراقب خانم , زیر34سال - جهت مرکز , توانبخشی معتبرواقع درشهرک غرب

۸۸۳۶۶۱۴۲


روزنامه همشهری

پس از گذراندن دوره کارورزی

پس از گذراندن دوره کارورزی , رایگان به عنوان کمک بهیار , دربیمارستان مشغول شوید .

۸۶۷۰۴۵۶۱


روزنامه همشهری

مطالب داغ روز

وبگردی