برقکار هستم دنبال کار در تهران با جای خواب میگردم تلگرام …

برقکار هستم دنبال کار در تهران با جای خواب میگردم تلگرام هم میتونم در مورد شرایط و قیمت و بقیه شرایط حرف بزنیم

تهران، تهران

تا تاریخ پنج شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «پنج شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.