19 ساله هستم مجرد فعال و غیر سیگاری و اهل ورزش به خاطر شرایط …

19 ساله هستم مجرد فعال و غیر سیگاری و اهل ورزش

به خاطر شرایط مالی میخوام کار پیدا کنم
به خاطر هزینه های ورزش مورد علاقه ام
نیاز شدید به کار دارم
ممنون

تهران، تهران

تا تاریخ پنج شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «پنج شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.