منصف بار یکی از بزرگ ناوگان حمل ونقل در تهران با کارگران …

منصف بار یکی از بزرگ ناوگان حمل ونقل در تهران با کارگران مجرب و ورزیده متخصص در حمل بار با ماشین های بزرگ برای شهر وشهرستان با بیمه با
۴۴۶۱۲۴۱۰
۸۸۲۴۶۱۰۹
۲۲۸۹۴۱۷۸
۴۴۶۷۳۶۲۵

تهران، تهران

تا تاریخ یکشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۵

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «یکشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۵» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.