منصف بار بزرگ ترین ناوگان حمل ونقل در تهران با کارگران ورزیده …

منصف بار بزرگ ترین ناوگان حمل ونقل در تهران با کارگران ورزیده و خوش اخلاق با سابقه کار درخشان
44612410

تهران، تهران

تا تاریخ سه شنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۵

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «سه شنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۵» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.