مطالعات ژئوتکنیک و زمین شناسی و ژئوفیزیک جهت مقاوم سازی …

مطالعات ژئوتکنیک و زمین شناسی و ژئوفیزیک جهت مقاوم سازی - انجام آزمون برجا بارگذاری صفحه و برش برجا
09123056773 - 77220888

تهران، تهران

تا تاریخ چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۲

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۲» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.