خریدار فوری آپارتمان در پردیس

خریدار فوری آپارتمان در پردیس
تا مبلغ 125 میلیون (با وام) و تا مبلغ 100 میلیون بدون وام
(لطفا از مسکن مهر پیشنهاد ندهید)

تهران، تهران

از ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال تا ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال

تا تاریخ جمعه ۱۱ اسفند ۱۳۹۱

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «جمعه ۱۱ اسفند ۱۳۹۱» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.