جوانی هستم جویای کار با سابقه ی رزرویشنی به دنبال محل کاری …

جوانی هستم جویای کار با سابقه ی رزرویشنی به دنبال محل کاری در غرب هستم

تهران، تهران

تا تاریخ جمعه ۵ آذر ۱۳۹۵

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «جمعه ۵ آذر ۱۳۹۵» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.